Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 1300kg, động cơ điện.
xe-keo-dien-linde-mp13-series-8904-0 new
LINDE MP13 (Series 8904) 1300kg Điện Mới 100% MP13S8904
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, sử dụng bình điện 48V-600Ah/700Ah .
xe-nang-dien-forklift-linde-e20sl-e25sl-series-1285-3 new
LINDE E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg Điện Mới 100% E20SLE25SLS1285
Tải trọng nâng 1200kg, động cơ điện.
xe-nang-dien-pallet-truck-linde-mt12-series-1131 (7) new
LINDE MT12 (Series 1131) 1200kg Điện Mới 100% MT12S1131
Tải trọng nâng 6000 - 8000kg, động cơ điện.
xe-nang-dien-forklift-linde-e60-e80-series-1279 new
LINDE E60 - E80 (Series 1279) 6000 - 8000kg Điện Mới 100% E60E80S1279
Tải trọng nâng 3500 - 5000kg, động cơ điện.
new
LINDE E35 - E50 (Series 388) 3500 - 5000kg Điện Mới 100% E35E50S388
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ điện.
new
LINDE E25 - E35 (Series 1276) 2500 - 3500kg Điện Mới 100% E25E35S1276
Tải trọng nâng 2000 - 3500kg, động cơ điện.
xe-nang-dien-forklift-linde-e20-e35-series-387 new
LINDE E20 - E35 (Series 387) 2000 - 3500kg Điện Mới 100% E20E35S387
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện.
xe-nang-dien-forklift-linde-e16-e20-series-1275-a new
LINDE E16 - E20 (Series 1275) 1600 - 2000kg Điện Mới 100% E16E20S1275
Tải trọng nâng 1200 - 2000kg, động cơ điện.
xe-nang-dien-forklift-linde-e12-e20l-series-386-a new
LINDE E12 - E20L (Series 386) 1200 - 2000kg Điện Mới 100% E12E20LS386
Tải trọng nâng 1000 - 1200kg, động cơ điện.
xe-nang-dien-pallet-stacker-linde-l10b-l12as-series-1172 new
LINDE L10B - L12AS (Series 1172) 1000 - 1200kg Điện Mới 100% L10BL12ASS1172
Tải trọng nâng 1400 - 1600kg, động cơ điện.
xe-nang-dien-pallet-stacker-linde-l14-l16as-series-131-d new
LINDE L14 - L16AS (Series 131) 1400 - 1600kg Điện Mới 100% L14L16ASS131
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện.
xe-nang-dien-pallet-truck-linde-t16-t20-series-1152 new
LINDE T16 - T20 (Series 1152) 1600 - 2000kg Điện Mới 100% T16T20S1152
Tải trọng nâng 2000 - 2400kg, động cơ điện.
xe-nang-dien-pallet-truck-linde-t20-t24sp-series-131 new
LINDE T20 - T24SP (Series 131) 2000 - 2400kg Điện Mới 100% T20T24SPS131
Tải trọng nâng 10000 - 18000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h100-h180-series-1401-hgl (1) new
LINDE H100 - H180 (Series 1401) 10000 - 18000kg Diesel Mới 100% H100H180S1401
Tải trọng nâng 10000 - 16000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h100-h160-series-1411-a new
LINDE H100 - H160 (Series 1411) 10000 - 16000kg Diesel Mới 100% H100H160S1411
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu.
xe-nang-gas-forklift-linde-h25-h35-series-1219 new
LINDE H25 - H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg LPG (gas) Mới 100% H25H35S1219
Tải trọng nâng 5000 - 8000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h50-h80-series-396 new
LINDE H50 - H80 (Series 396) 5000 - 8000kg Diesel Mới 100% H50H80S396
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h25-h35-series-393 (2) new
LINDE H25 - H35 (Series 393) 2500 - 3500kg Diesel Mới 100% H25H35S393
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h25-h30-series-351-a new
LINDE H25 - H30 (Series 351) 2500 - 3000kg Diesel Mới 100% H25H30S351
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h20-h25-series-392 (2) new
LINDE H20 - H25 (Series 392) 2000 - 2500kg Diesel Mới 100% H20H25S392
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h18-h20-series-350 (2) new
LINDE H18 - H20 (Series 350) 1800 - 2000kg Diesel Mới 100% H18H20S350
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h18-h20-series-391 (6) new
LINDE H18 - H20 (Series 391) 1800 - 2000kg Diesel Mới 100% H18H20S391
Tải trọng nâng 1400, 1600, 2000kg, nâng cao tối đa 5095 - 12239mm.
xe-nang-dien-reach-truck-linde-r14-r20-series-115-a new
LINDE R14, R16, R20 (Series 115) 1400 - 2000kg Điện Mới 100% R14R20S115