Nhãn hiệuModelTải trọng/Công suấtĐộng cơTình trạngNăm sản xuấtMã số
Tải trọng nâng 3000 - 3500kg, động cơ điện.
Xe nâng điện forklift LINDE E30SL – E35SL (Series 1286) new
LINDEE30SL – E35SL (Series 1286)3000 - 3500kgĐiệnMới 100%E30SLE35SLS1286
Tải trọng nâng 1300kg, động cơ điện.
xe kéo điện Linde MP13 new
LINDEMP13 (Series 8904)1300kgĐiệnMới 100%MP13S8904
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, sử dụng bình điện 48V-600Ah/700Ah .
Xe nâng điện forklift LINDE E20SL - E25SL new
LINDEE20SL - E25SL (Series 1285)2000 - 2500kgĐiệnMới 100%E20SLE25SLS1285
Tải trọng nâng 1200kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet truck Linde MT12 new
LINDEMT12 (Series 1131)1200kgĐiệnMới 100%MT12S1131
Tải trọng nâng 6000 - 8000kg, động cơ điện.
Xe nâng điện forklift LINDE E60 - E80 new
LINDEE60 - E80 (Series 1279)6000 - 8000kgĐiệnMới 100%E60E80S1279
Tải trọng nâng 3500 - 5000kg, động cơ điện.
xe nâng điện forklift linde E35 E50 series 388 new
LINDEE35 - E50 (Series 388)3500 - 5000kgĐiệnMới 100%E35E50S388
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ điện.
xe nâng điện forklift linde E25 E35 new
LINDEE25 - E35 (Series 1276)2500 - 3500kgĐiệnMới 100%E25E35S1276
Tải trọng nâng 2000 - 3500kg, động cơ điện.
Xe nâng điện forklift LINDE E25 - E35 new
LINDEE20 - E35 (Series 387)2000 - 3500kgĐiệnMới 100%E20E35S387
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện.
Xe nâng điện forklift LINDE E16 - E20 new
LINDEE16 - E20 (Series 1275)1600 - 2000kgĐiệnMới 100%E16E20S1275
Tải trọng nâng 1200 - 2000kg, động cơ điện.
Xe nâng điện forklift LINDE E12 - E20L new
LINDEE12 - E20L (Series 386)1200 - 2000kgĐiệnMới 100%E12E20LS386
Tải trọng nâng 1000 - 1200kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet stacker LINDE L10B - L12AS new
LINDEL10B - L12AS (Series 1172)1000 - 1200kgĐiệnMới 100%L10BL12ASS1172
Tải trọng nâng 1400 - 1600kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet stacker LINDE L14 - L16AS new
LINDEL14 - L16AS (Series 131)1400 - 1600kgĐiệnMới 100%L14L16ASS131
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện.
xe nâng điện pallet truck linde T16 T20 series 1152 new
LINDET16 - T20 (Series 1152)1600 - 2000kgĐiệnMới 100%T16T20S1152
Tải trọng nâng 2000 - 2400kg, động cơ điện.
xe nâng điện pallet truck linde T20 - T24SP new
LINDET20 - T24SP (Series 131)2000 - 2400kgĐiệnMới 100%T20T24SPS131
Tải trọng nâng 10000 - 18000kg, động cơ dầu.
xe nâng diesel forklift Linde H100 - H180 new
LINDEH100 - H180 (Series 1401)10000 - 18000kgDieselMới 100%H100H180S1401
Tải trọng nâng 10000 - 16000kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift LINDE H100 - H160 new
LINDEH100 - H160 (Series 1411)10000 - 16000kgDieselMới 100%H100H160S1411
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu.
xe nâng gas forklift Linde H25 - H35 new
LINDEH25 - H35 (Series 1219)2500 - 3500kgLPG (gas)Mới 100%H25H35S1219
Tải trọng nâng 5000 - 8000kg, động cơ dầu.
xe nâng diesel forklift Linde H50 - H80 new
LINDEH50 - H80 (Series 396)5000 - 8000kgDieselMới 100%H50H80S396
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift linde H18 - H20 new
LINDEH25 - H35 (Series 393)2500 - 3500kgDieselMới 100%H25H35S393
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, động cơ dầu.
xe nâng diesel forklift Linde H25 - H30 new
LINDEH25 - H30 (Series 351)2500 - 3000kgDieselMới 100%H25H30S351
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift Linde H20 - H25 new
LINDEH20 - H25 (Series 392)2000 - 2500kgDieselMới 100%H20H25S392
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift Linde H18 - H20 new
LINDEH18 - H20 (Series 350)1800 - 2000kgDieselMới 100%H18H20S350
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift Linde H18 - H20 (Series 391) new
LINDEH18 - H20 (Series 391)1800 - 2000kgDieselMới 100%H18H20S391
Tải trọng nâng 1400, 1600, 2000kg, nâng cao tối đa 5095 - 12239mm.
ưu điểm xe nâng linde R14 new
LINDER14, R16, R20 (Series 115)1400 - 2000kgĐiệnMới 100%R14R20S115